Nabízíme

kolový bagr CAT M316 D

traktorbagr CAT 432 D

 • zemní práce v oblasti výstavby inženýrských sítí včetně odvozu výkopků
 • přípravu terénu pro zakládání staveb
 • výkopy základů, základových pasů, sklepů atd.
 • svahování a úpravy terénu
 • dokončovací zemní práce
 • výkopy bazénů, rybníků, vsakovacích jímek na dešťovou vodu atd.
 • příprava podkladu pro cesty, chodníky a vjezdy včetně hutnící techniky
 • demolice objektů včetně uložení odpadu a suti
 • bourací práce hydraulickým kladivem
 • nakládání sypkého materiálu i materiálu na paletách
 • zajistíme kompletní zhotovení základové desky

Autodoprava

TATRA 815

 • nákladní autodoprava Tatra 815 S3
 • doprava štěrků, písků, recyklátů
 • odvoz stavební suti, zeminy, atd.

Zemní a výkopové práce